Vilkår

 • Du kan kun sende inn bilder du selv har fotografert.
 • Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
 • Navn på personer på bildet må være med dersom personene er identifiserbare.
 • Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Lyslandets fotoarkiv.
 • Ved bilder av barn kreves foreldresamtykke på barnets vegne inntil barnet er 16 år.
 • Lyslandet.no forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i profilering, redaksjonelt, eller i reklame for tredjepart – men kun når dette er produsert av av samarbeidsparter i satsingen; Lyslandet, Visit Senja, Nordavind Utvikling, Folkebladet, Nye Troms eller kommunene i Midt-Troms.
 • Lyslandet.no forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt i opprinnelig på Lyslandet.no, GANGR, Visit Senja, Nordavind Utvikling, Folkebladet, Nye Troms og Midt-Troms kommunene, samt tilhørende sosiale medier og tilhørende produkter på trykk og på nett.
 • Lyslandet.no forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner.

Vilkår og regler for fotokonkurransen

 1. Premie: det tildeles en premie til en vinner av hver av de fire kategoriene.
 2. Merk bildet/filmklipp med kategori 1, 2, 3 eller 4.
 3. Bildet/filmklipp må være fotografert i Midt-Troms og bør være av nyere dato.
 4. Merk bildet/filmklipp med stedet det er tatt.
 5. Ikke innlevert i tide. Bilder som sendes inn etter innleveringsfrist blir ikke med i konkurransen.
 6. Vinner kåres fredag 30.04.21. Vinneren lanseres på Visit Senjas kommunikasjonskanaler. Vinneren kontaktes kun på e-post som er oppgitt i påmeldingsskjema.
 7. Premiene vil bli trukket tilfeldig pr. kategori.
 8. Begrensning antall. Det er ingen begrensning på antall bilder hver deltager kan sende inn.
 9. Kvalitet. Bildene må være i så stor oppløsning som mulig og helst det originale bildet. Filmklipp bør ikke overstige maks 20 sek.
 10. Konkurransekategorier: Det er til sammen 4 konkurransekategorier og alle konkurransekategorier har en konkurranseperiode som går fra 24.03.21.– 20.04.2021. Dersom det ikke leveres bilder/filmklipp med god nok kvalitet i et eller flere kategorier, vil premien tilfalle en annen kategori.
 11. Egne foto. Du kan kun delta med bilder du selv har fotografert.
 12. Tillatelse. Det er innsenders ansvar å sørge for å få tillatelse til offentliggjøring av eventuelt andre personer på bildet.
 13. Personvern. Navn på personer på bildet må være med dersom personene er identifiserbare.
 14. Personopplysninger vil bli lagret i forbindelse med bilder som arkiveres i Midt-Troms bildebank.
 15. Bilder av barn. Ved bilder av barn må foreldre samtykke på barnets vegne, inntil barnet er 16 år.
 16. Lyslandet.no forbeholder seg retten til å offentliggjøre bildene i forbindelse med omtale av konkurransen samt bruke de innsendte bildene. De same rettighetene har også kommunene i Midt-Troms, Visit Senja Region AS, Lokalavisene Folkebladet og Nye Troms og Nordavind Utvikling AS. Bildene vil bli brukt i ulike kommunikasjonskanaler, her under nettsider, sosiale medier, og i trykksaker som brosjyrer og magasiner/aviser – til evig tid.
 17. Bildene kan også bli benyttet i profilering, redaksjonelt, eller i reklame for tredjepart – men bare i profilering, redaksjonelt, eller i reklame som er produsert av Lyslandet, Visit Senja Region og kommunene i Midt-Troms.
 18. Lyslandet.no forbeholder seg retten til å offentliggjøre alle innsendte bidrag vederlagsfritt i opprinnelig på Lyslandet.no, GANGR, Visit Senja region og Midt-Troms kommunene, samt tilhørende sosiale medier og tilhørende produkter på trykk og på nett ved senere anledninger; ikke bare i forbindelse med offentliggjøringen av vinnerbildene. Videre forbeholder Visit Senja Region seg også retten til å benytte innsendte bidrag i forbindelse med profilering av konkurransen. Fotografens navn blir alltid fotokreditert ved bruk av bildet/filmklipp.
 19. Midt-Troms forbeholder seg retten til å benytte innsendte bidrag som illustrasjoner i egne publikasjoner. Bildet/filmklipp vil alltid bli kreditert med fotografens navn.
 20. Lyslandet.no forbeholder seg retten til å ikke publisere bilder som er uegnet eller av dårlig kvalitet.